Tags: Kentex Manufacturing Corp

Ni RAYMUND B. VILLANUEVA Kung tutuusin, hindi lamang sila pitumpu’t dalawa Ibilang din sana natin ang kanilang mga pamilya Ilan ang ngayo’y nagdadalamhati, ilan ang naulila Ilan ang tumutulong, ilan ang nakikiramay? Kung tutuusin, krimen itong maliwanag Hindi ba’t ang pabrika nila’y isang malaking kulungan Na naging tapahan ng mga kamay na nagmamaka-awa “Parang awa…