Tags: TERENCE KRISHNA LOPEZ

NI TERENCE KRISHNA LOPEZ Inilathala ng Bulatlat Vol. VIII, No. 27, August 10-16, 2008 Tayo’y naging bahagi ng isang magdamag Ng pananariwa sa mga alaala’t karanasan Mga kalagayang hinahabi natin Sa bawat araw nating pagkilos Nagkape tayo at naghuntahan Tungkol sa mga nagaganap at kung Paano natin maibabahagi ang ating Mga kakayaha’t kaalaman Gaya halimbawa…