Day: March 10, 2019

Ni RENE BOY ABIVA Pagkasapit na pagkasapit ng nanunuot sa lamig na bukang-liwayway dumating ang banda-musiko; agad nilang inayos ang kanilang hanay nang pabilog; sa gitna ang baho, tambol, at simbalo habang sa magkabilang gilid nama’y nakapuwesto ang trumpeta, trombon, at tuba; dagli nilang tinugtog ang Martsa Para sa Patay ni Saul; at nangagsimulang gumapang…

Gender equality: Big gains under law but not enough

Ten years ago, no country in the world gave women and men equal legal rights. Today (or since June 2017) six out of 187 nations have enshrined gender equality in their laws, specifically those affecting employment and entrepreneurship, according to a decade-long study made public by the World Bank, ahead of the observance of International…