Pamamaalam at pagpupugay kay Fidel Agcaoili

Ni JOI BARRIOS

Una kang lagi kung bumati
sa tuwing may nagdiriwang ng kaarawan.
Anong karangalan,
na iyong mapahalagahan
ang bawat isa sa amin,
na hirap mapantayan
ang iyong sakripisyo, ang buong buhay
na inihandog sa bayan.
Ama kang kinilala
ng bawat kasama
pagkat ngayon ay panahon
na kailangan
ng huwaran.
Bayani ng bayan,
hayaan kaming walang hanggan
na magpugay sa pamamaalam.

* Ang awtor ay nasa Bayan Women’s Desk. Isuinulat ngayong ika-23 ng Hulyo 2020
Tala: Ang larawan ay kuha noong 1984 o 1985 sa Bicutan.

Share This Post