Destinasyon

Ni MARK ANGELES

Limampu’t walo silang
sumakay sa ataul.

Limampu’t walo silang
sumakay sa ataul
tungong Shariff Aguak.

Limampu’t walo silang
sumakay sa ataul
tungong Shariff Aguak.
ang di na nakarating.

Sa bangin natagpuan.

Sa bangin natagpuan
ang kanilang mga bangkay.

Sa bangin natagpuan
ang kanilang mga bangkay,
tinaniman ng bala.

Sa bangin natagpuan
ang kanilang mga bangkay,
tinaniman ng bala
ang mga kaselanan.

~

Walang nakapag-isip
takpan sila ng dahon
ng saging. Samantala,
nagkalat sa paligid
ang mga ulong pugot

at mga paang putol.
Nangumpisal ang lugar
kung saan matutunton
silang naghugas-kamay.
Isakdal: Ampatuan!

Share This Post