Year: 2015

By Satur C. Ocampo At Ground Level | The Philippine Star In a single day, military intelligence operatives rounded up over 50 suspected “subversives” in Manila, herded them inside a military camp’s officers’ clubhouse, and subjected each one to prolonged interrogation. Those who resisted answering or wouldn’t provide the desired information were physically tortured. A…

Ni KERIMA LORENA TARIMAN Ang lahat ng bagay ay tila kiti-kiti, Palagiang kumikilos at hindi mapakali. Ang paggalaw ay kakambal ng bawat bagay, Likas na kaugnay at hindi maihihiwalay. Ang mga bagay-bagay ay kay hirap isipin, Kung walang paggalaw, kung kaya, gayundin, Ang paggalaw mismo ay di natin matatanto, Kung wala ang mga bagay dito…