Year: 2019

Pagtuturo sa panahon ng panduduro

Magkaugnay ang tila magkahiwalay na mga pahayag na ito sa tatlong dahilan: Una, ang kasalukuyang senador ay dati ring hepe ng PNP. Ikalawa, ang kasalukuyang hepe ng PNP ay matagal nang pinag-iinitan ang ilang unibersidad dahil sa aktibismo ng mga estudyante nito. Ikatlo, pareho silang mag-isip dahil sa limitadong bokabularyo: Para sa kanila, ang aktibista at komunista ay iisa.

Bato’s new enemy: imagined transwomen rapists

The separate spheres theory has been rendered obsolete in modern times on account capitalism’s inclusion of women workers in production while maintaining the wage gap and other sexist practices that serves the interest of profit accumulation.The separate spheres ideology also has a profound impact on culture, and therefore on mindsets, that it has normalized gendered restrictions in the use of public toilets.