Day: September 12, 2021

Escape from freedom

In the Philippines, the above events of September at home and abroad have added to widespread citizen fatigue and resistance in exercising the sovereign right and duty of checking government excesses, holding it accountable, and demanding and struggling for the changes the country has needed for decades.

BALIK-TANAW | Kaninong Yapak Ba Ang Ating Sinundan?

Tandaan natin na si Kristo ay nakaranas ng matinding mga paratang, paniniktik, pananakot, pag-aresto, pagtortyur, at pagpako sa krus hanggang kamatayan. Ngunit muling nabuhay na muli kapiling ng mga ordinaryong mamamayan tulad ng mga magsasaka, manggagawa, mga ulila, byuda, mga aping kababaihan at bata. Sa katunayan, sila ang mga pinapahalagahan ni Kristo- silang mga minamaliit at pinagtatabuyan ng emperyo. Ang mga tulad nila ang dahilan ng kanyang pagsasakatawang tao upang maisulong ang kaganapan ng buhay para sa lahat at hindi lamang sa iilan.