Tags: alexander martin remollino

Mula sa IBON FOUNDATION (Alay kina Alex at Ka Roda) Kung papaano kayo umanib Sa sanlaksang kandilang nagsaboy-liwanag, Kung papaano kayo nakiguhit Ng pagbabago na pluma ng taumbayan ang gamit, Kung papaano kayo naghinagpis nang tahimik Habang kung di nakangiti’t umaawit ay mithiin ng mamamayan ang buong-tapang na inuusal… Sa kabila ng pighati sa inyong…

By IBON Foundation 8 September 2010 Pinasulat kita ng magasing pambata pasimplehin mo lang ‘kako nang malaman nila ang ating rebolusyon, gawin mong dahan-dahan hakbang-hakbang, baytang-baytang nang matutunan nilang marating ang kasaysayan. Subalit pinili mong maging makata, at iguhit ang dusa at pasakit, isabog ang kulay ng poot at paghihimagsik, sumungkit ng mga pangarap at…

Ni SINING GALIAN mangungulila ang mapanlabang panulat sa iyong pagpanaw; ngunit kailanman, hindi papanaw ang iyong panulat upang ipaglaban ang pangungulila ng sambayanang pinaglingkuran mo  sa iyong pagkilos  para sa kalayaan, hustiyang panlipunan at bagong demokrasya.   mangungulila ang bisig ng katotohanan sa iyong pagpanaw; ngunit kailanman, hindi papanaw ang katotohanan bilang bisig ng pangungulila…

Ni FELIPE UNLAYAO   Binigyan mo ng teynga ang tulog na lupa Sinuutan ng pakpak ang balisang balita binigyan ng tapang mga diwang timawa. Ginuguhit ng iyong pinsil ng landas na dakila   plumang may talim na may bugang adhika gumigising sa layong nahimbing sa panata dumadalisay sa daloy ng ginto mong mga katha haplos…

Mula sa Kawagib Alliance for the Advancement of Moro Human Rights September 6, 2010 Kami ay nakikidalamhati sa mga mahal sa buhay, kaibigan, at kasama ng pumanaw na manunulat ng bayan na si Kasamang Alex Remollino.   Bilang manunulat ng bayan, pinagsilbihan rin ni Alex ang mamamayang Moro. Nagsulat ng mga artikulo na nagsisiwalat ng…