Kung Saan Ako Nanggaling

NI KAYAN LIWARI
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 26, August 5-11, 2007

Kung saan ako nanggaling
hindi pa nakakarating ang balitang ipinasa na pala ang Human Security Act
at patuloy na sumisikip ang mga lansangan ng Maynila para sa mga pulis na nanggigigil ihambalos ang kanilang truncheon sa bawat aktibistang mahahablot,
hindi pa nila alam na dinukot ng ISAFP si Jonas Burgos isang tanghaling tapat
sa mataong mall at ang marami pang pangalan na lamang ang naiwan
upang hanapin ng kanya-kanyang ina, ama, asawa, at anak,
hindi nila alam ang eksaktong bilang ng mga sibilyang patraydor na pinaslang
ng mga de-motorsiklong swelduhang duwag ng AFP at Malacanang.

Ngunit kung saan ako nanggaling
malaon nang nalantad ang estadong terorista, ihatid man o hindi ng balita
matagal nang may mukha ang berdugo at diktadura
magpalit-palit man ng pangalan ang Oplan Bantay Laya, si Palparan, at si Gloria.

Dahil kung saan ako nanggaling
malalim nang nakabaon ang matatalim na pangil ng pasistang panunupil
at hindi nawawala ang malansang amoy ng dugong tuluy-tuloy na umaagos sa bukid, burol, at batis
sa bawat baryong dinadaklot ng kuko ng pandarahas, pananakot, at pagpatay ng mga unipormadong halimaw ng Army at CAFGU
kung saan ako nanggaling, walang petsa kung kailan nagsimulang bilangin
ang mga katawang inilibing sa pantyon man o sa dilim.

Kaya ngayon pa ba tayo matatakot gayung malaon nang nagsimula ang gera?
Bakit tayo matatakot kung maghasa man ng mga pangil at kuko ang estado ng mga panginoong maylupa’t kumprador burgesya?

A, hindi takot ang sasalubong sa mga pasistang halimaw at berdugo!
Hindi takot!
Kundi mga punglong pinagbabaga ng ating mapulang poot!

Agosto 1, 2007

Inilathala ng Bulatlat

Share This Post