Sa mga Anak ng Bayan

(para kay Andres Bonifacio at kanyang mga apo)

Ni Angelo San Pablo

Sa loob at labas ng bayan kong sawi
Maraming hiráp at lubog sa lugami
Walang katapusan hibik na mahapdi
Nagpasalin-salin sa maraming lahi.

Sa loob at labas, ang Imperyalista!
Nagpapakasasa’t nagsasamantala
Ngiti nila’y pangil na nakaasinta
Sa talas ng kinang ng sobrang ganansya.

Sa loob at labas, baya’y nagsisilang
Ng pakikibaka at paninindigang
Sulo na may liyab at tinatanganan
Gabay sa liwanag, sa ningning ng laban.

Salinlahi tayo nina Bonifacio
At propagandistang Emilio Jacinto
Pamana nila’y maliwanag na payo:
Dangal ang Himagsik ng Pilipino.

Kipkip natin ito magpahanggang ngayon
Walang pag-iimbot na isinusulong
Dahil ito’y taghoy ng ating panahong
Lunod na sa krisis at di makaahon.

Tayo’y mga kabataang makabayan:
Magsasaka, manggagawa, at mag-aaral,
Propesyunal, Moro, at taga-Simbahan,
Mga pambansang minorya’t kababaihan.

Nakabigkis din ang mala-manggagawa
Kahanay ang migrante at mangingisda
Maging silang tambay na walang magawa
Kakapit natin sa laban at kasangga.

Tayo ang kabataang anak ng bayan
Mulat sa tungkuling nasa kasaysayan:
Pagbabagong hangad ay nakasalalay
Sa mga kamay nating Anak ng Bayan.

Dahil kuyom natin may taglay na lakas
Sinalok natin sa bayang nag-aaklas
At sa sambayanang sabay sa pagtaas
Ng mga kamaong tindig sa pagkalas.

Giit nating dapat na magkatrabaho
Sa pagawaang may makataong sweldo
Ngunit kapitalista’y ganid at tuso
Sa tubo at lakas natin sumususo.

Sa pyudalismo naman may tanikala
Ang magsasakang inagawan ng lupa
Ang pagpapalit-gamit ay lumalala
Dulot ng globalisasyong bumabaha.

Lunod naman sa dayuhang oryentasyon
Ang bulok na sistemang pang-edukasyon
Nambabatuta ang gipit at represyon
Kapag tumutol sa pagtaas ng twisyon.

Tuyo naman ang serbisyong panlipunan
Ng pamahalaang tuta ng dayuhan
Dahil mas pinaglalaanan ang utang
Na binubulsa nila at ninanakaw.

Bansot din ang mga karapatang sibil
Dahil gobyerno mismo ang naniniil
Makabayang hininga ay kinikitil
Ng pasistang dagok, lagim at M-16.

Sa mga pagsikil na ngayon ay danas
Dapat magbuklod-buklod ang ating lakas
Militanteng pagkilos ang tangang armas
Upang makamtan kalayaang pangarap.

Walang mawawala kung magkakaisa
Tanging tanikala ang masasawata
Na malaon nang nakaposas sa paa
Kung makalag ay may hatid na ginhawa.

Sulong anak ng bayan para sa bayan!
Salubungin ang umaga ng pagsilang
Kasimpula ng bandila sa Silangan
Ang gintong silahis ng ating tagumpay.

27 Nobyembre 2005 (Bulatlat.com)

Share This Post