Tags: history

Kabayanihan ng Moro at katutubo: Pagpupugay sa kanilang malayang komunidad sa harap ng kolonyal na paghahari ng Espanya sa Pilipinas

Ang mga malalayang komunidad na matagumpay na nagdepensa sa lupang ninuno at kasarinlan ay naging biktima ng diskriminasyon at pagpapabaya matapos italaga ang Republika ng Pilipinas. Dapat lamang magkaisa ang mamamayang Bangsa Moro, mga Lumad, mga mamamayang Cordillera at iba pang mga katutubo sa buong kapuluan na matagal nang nag-ukit ng tagumpay sa ating kasaysayan. Sapagkat sila ay mga bayani at martir sa pagpapasya-sa-sarili laban sa kolonyalismo at mga lokal nilang kasapakat.

The books I read in 2019

1. Blow-Up and Other Stories by Julio Cortázar, Paul Blackburn (Translator). Unfamiliar, intriguing, but creative narratives and plotlines. Stories about madness, compassion, and complexity of modern living. 2. Smaller and Smaller Circles by F.H. Batacan. The first few pages are surreal, apt description of Payatas. A crime novel, page-turner, and a rare look into the…