Tags: indigenous peoples in the philippines

Kabayanihan ng Moro at katutubo: Pagpupugay sa kanilang malayang komunidad sa harap ng kolonyal na paghahari ng Espanya sa Pilipinas

Ang mga malalayang komunidad na matagumpay na nagdepensa sa lupang ninuno at kasarinlan ay naging biktima ng diskriminasyon at pagpapabaya matapos italaga ang Republika ng Pilipinas. Dapat lamang magkaisa ang mamamayang Bangsa Moro, mga Lumad, mga mamamayang Cordillera at iba pang mga katutubo sa buong kapuluan na matagal nang nag-ukit ng tagumpay sa ating kasaysayan. Sapagkat sila ay mga bayani at martir sa pagpapasya-sa-sarili laban sa kolonyalismo at mga lokal nilang kasapakat.

The government’s Inter-Agency Task Force that once “burned the night lamp” if only to solve land disputes in Rizal town, Kalinga has been revived with the mission of rooting out the problem so that there will be no repeat of the June 25 carnage between “settlers” and policemen. BY ACE ALEGRE Contributed to Bulatlat Vol.…