Tags: Moro people

Kabayanihan ng Moro at katutubo: Pagpupugay sa kanilang malayang komunidad sa harap ng kolonyal na paghahari ng Espanya sa Pilipinas

Ang mga malalayang komunidad na matagumpay na nagdepensa sa lupang ninuno at kasarinlan ay naging biktima ng diskriminasyon at pagpapabaya matapos italaga ang Republika ng Pilipinas. Dapat lamang magkaisa ang mamamayang Bangsa Moro, mga Lumad, mga mamamayang Cordillera at iba pang mga katutubo sa buong kapuluan na matagal nang nag-ukit ng tagumpay sa ating kasaysayan. Sapagkat sila ay mga bayani at martir sa pagpapasya-sa-sarili laban sa kolonyalismo at mga lokal nilang kasapakat.

Dureza said the government is currently working on another draft on the ancestral domain clause that will hopefully be acceptable to the MILF to break the deadlock in the peace negotiations. BY GERMELINA A. LACORTE Davao Today Posted by Bulatlat Vol. VIII, No. 8, March 30-April 5, 2008 Sec. Jesus Dureza, the President’s adviser on…

It is clear why the Philippine government is not about to give up Mindanao or even only the acknowledged Moro ancestral domains to the Moro people. All talk about national sovereignty and the indivisibility of Philippine territory is just a convenient cover for the real reasons: ownership of land by big non-Moro landowners, including multinationals…