Tags: NPA

REBYU | Ang dikta ng dokumentarista sa ‘Balik-Loob’ ni Kara David

Lahat ng apat na kinapanayam ni David—sina Ka Omar, Ka Lorna, Rogelio, at Ka Roland—ay pawang mga namatayan ng mga mahal sa buhay dahil sa militarisasyon. Sila mismo ang nagsaad na ito ang pangunahing dahilan ng kanilang pagsapi sa kilusan. Pansinin kung paano ito tinunggali ni David nang sabihin niyang naiipit lamang sa magkabilang panig ang sitio, na parang tinangay lamang sila ng agos at walang sariling pagpapasya. Ibinababa lamang sa personal na tunggalian at paghihiganti ang usapin ng tunggalian sa uri at hustisyang panlipunan.

Buzzwords for class war

This is why it is important to equate “poor” with “vulnerable.” Why, the most oppressed and exploited are also the most organized and politicized. More than ever, it is crucial for the ruling elite and their imperialist masters to deny that landless peasants, wage workers, informal workers and the unemployed wield the power of conceptual thought within the context of a protracted people’s war for national liberation and socialism.

Reds refute military’s claims of arrests, surrender

Since the declaration of a unilateral ceasefire by the Duterte administration, the CPP said that at least 219 barangays nationwide have been subject to counter-insurgency operations. They also assert that Duterte’s real goal is to “use the pandemic as an opportunity to try and crush the ‘insurgency’ before the end of his term in office,” pointing out the focus on military operations instead of social services.