Tags: cybercrime law

Hadlang sa internet freedom ang Trans-Pacific Partnership (TPP) na inilalako ni Barack Obama

Kontrobersyal ang mga tsapter ng Trans-Pacific Partnership hinggil sa liberalisasyon sa agrikultura; pag-import at pag-eksport ng “textiles”, “apparel”, at “footwear”; intellectual property rights (IPR); serbisyo at pamumuhanan; kontrol sa pamumuhunan at kapital; pribatisasyon ng mga kumpanyang pag-aari ng gobyerno; pangangalaga ng kalikasan; at karapatan ng mga manggagawa.

By BENJIE OLIVEROS Bulatlat perspective The Supreme Court once again came out with a Solomonic decision: it declared certain provisions of the Cybercrime Prevention Act of 2012 as unconstitutional but upheld some as constitutional. The decisions of the Supreme Court are, at best, Solomonic because it is not immune to the political environment it operates…