Tags: e. san juan jr.

Revisiting U.S.-Philippine Relations: President-elect Biden confronts Duterte’s bloody rampage

I think that there is a chance for change because there is no current alignment between Biden and Duterte. I think that this provides an opening. Pressure needs to start on Biden/Harris now with very clear demands. It cannot be simply the presentation of how bad the situation is in the Philippines but a demand for concrete policies.

Kontra-modernidad: Ilang Mungkahi sa Pagbabagong Radikal ng Lipunan

“Walang mang-aapi kung walang nagpapaapi…”—Jose Rizal “Walang himagsikang nabibigo. Bawat isa ay hakbang sa wastong direksiyon” —Salud Algabre, lider ng Sakdalista Ni E. SAN JUAN, JR. Polytechnic University of the Philippines LAGOM: Salungat at tahasang lihis sa Kanluraning tipo ng modernidad, ang alternatibong uri ng pakamakabago sa Pilipinas ay natatangi. Dahilan nito ang kolonyal/neokolonyal na…

Fire-storm from the boondocks: Understanding ‘Little Brown Brother’s’ Realpolitik

Interviewing Dr. Kenneth Bauzon on the Duterte Presidency before the 2016 US Elections By E. SAN JUAN, Jr. Emeritus Professor of Ethnic Studies & Comparative Literature; Professorial Lecturer, Polytechnic University of the Philippines “A howling wilderness” was what General Jacob Smith ordered his troops to make of Samar, Philippines. He was taking revenge for the…

Ni E. SAN JUAN JR. Bulatlat.com Mahal, Nagliliyab ang lansangan ng Islang Puting Bato nang ikaw’y lumisan Sa iyong balintataw nagtalik ang liwanag at dilim Nagtipan ang luha’t ngiti sa hanggahan ng pangako’t alaala Saang likong landas tayo naghiwalay, nakipagsapalaran? Pumalaot ka sa lagim ng lungsod, napigtal sa diwa’t nakintal sa dibdib Patnubay ang masang…

NI E. SAN JUAN, JR. Inilathala ng Bulatlat Pambihira ka Matatag matingkad mabagsik ang luntiang apoy sa iyong mga mata Habang dumadampi ang hamog ng umaga Sa iyong pisnging hinog sa pangarap ng masamyong kinabukasan— Nagliliyab ang iyong tapang, nakapapaso ang dingas ng iyong determinasyon— Nabighani sa sanghaya ng iyong dangal at sa panaginip Nangahas…

NI E. SAN JUAN, JR. Inilathala ng Bulatlat (In Memoriam: Maria Theresa “Cherith” Dayrit-Garcia (1957-2000); Unang Pagsubok) Nakahimpil kami noon pansamantala kina Helen nang mabalitaang nangyari nga– ang dating ng balita’y pagkagulat sandaling sumalisi ang di pagkapaniwala sumapot ang lagim at bigat ng panghihinayang…. Nabuwal ka noong 16 Hulyo 2000 sa sitio Bagis, baryo Napoleong,…

E. San Juan, Jr. Balikbayang Mahal: Passages from Exile. Morrisville, NC: Lulu.com, 2007. A book of translations, Balikbayang Mahal or Beloved Returnee is about making history in unexpected places. Take, for instance, the following cases. The names of the dead haunt the poet-exile as dusk descends on Punta Spartivento—Juvy Magsino, Benjaline Hernandez, Eden Marcellana, Rafael…

(Sa alaala ng yumaong Dr. Nemesio Prudente, kasama’t kaibigan) NI E. SAN JUAN, JR. Inilathala ng Bulatlat Vol. VIII, No. 9, April 6-12, 2008 “Only connect….” –E.M. Forster, A Passage to India ….Di na umasa sa pirasong ass ni Britney Spears “sneaking into the Philippines” tuluyang sumabak ang katawan sa rali ng GABRIELA mula Rotunda…